Sanghefter

Ved en gravferdsseremoni er det vanlig at salmer, musikalske innslag og taler blir satt opp i et særskilt programhefte. På sangheftes forside fremgår avdødes navn, seremonistedet og dato. Ofte kan også personalia for avdøde fremgå – som f.eks. fødselsdag og dødsdag. På siste side føres gjerne opp de som har deltatt på en eller annen måte.

Det er mulig å velge mellom en rekke ulike motiver på forsiden av sangheftene. Foruten disse fortrykte sangheftene, kan man også velge enkle sangark uten noe motiv på forsiden, eller man kan velge et privat bilde – et portrettbilde/situasjonsbilde av avdøde, eller et bilde fra et miljø som var viktig og kjært for avdøde.

Her finner dere et bredt utvalg av sangheftemotiver. Klikk på linken; https://www.closeup.no/seremoniprogram 
Nedenfor er noen bilder av kirkene i området som kan benyttes som motiv på forsiden av sangheftene.