Minneord

Minneord/etterskrift er et eller flere ord som oppsummerer følelsene til de nærmeste pårørende.

Nedenfor finner du/dere forslag til minneord.
NB: Ved inskripsjon til monumenter for flere navn må en påse at ordet DU eller DITT ikke blir benyttet.

Barnesteiner
Alt for kort ble tiden
Din ankomst gav oss glede – Din avskjed ga oss sorg
Du vil alltid være i våre hjerter
For alltid i mammas og pappas hjerter
Høyt ønsket – tung å miste
Hvil i fred og lek med englene
Sov søtt
Sov søtt lille engel
Sov søtt lille venn
Sov søtt kjære venn
Sov i ro lille skatt
Sov i ro lille venn
Sov du vesle skatten vår
Små føtter setter også spor

Død – Reise
Sirkelen er sluttet
Til lykke på den andre siden
Enn hvor vi drar, vi minnes mor og far
Borte – men ikke glemt
Borte bra – hjemme best
Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre

Elsket
Elsket og savnet
Elsket her – hvil i fred
Høyt elsket – Dypt savnet
Høyt elsket – Sårt savnet
Dypt elsket – Sårt savnet
Din (deres) kjærlighet lever

Fred
Fred over minnet
Fred med ditt minne
Fred i Jesu navn
Guds fred
Elsket her – hvil i fred
Savner deg sårt – unner deg fred

Gjensyn
Gjensyn er vårt håp
Vi møtes igjen
Vi møtes i minnene
Så er vi sammen igjen

Hvile og søvn
Hvil i fred
Hvil i fred og lek med englene
Nå har du kjempet ut, og hviler hjemme hos din Gud
R.I.P. (requiescat in pace, «la ham/henne hvile i fred»)
Sov søtt
Sov søtt lille engel
Sov søtt lille venn
Sov søtt kjære venn
Sov i ro lille skatt
Sov i ro lille venn
Sov du vesle skatten vår
Tappert du stred – hvil nå i fred
Vi unner deg hvilen, men savnet blir sårt
Vi unner deg hvilen – men savner deg så

Ikke glemt
Glemmes ei
Du (dere) glemmes ei
Du (dere) vil alltid være i våre hjerter
Du (dere) forblir hos oss i våre hjerter
Du (dere) vil alltid forbli i våre hjerter
Minnet lever
Gjemt i våre hjerter
I hjertet gjemt – aldri glemt
I våre hjerter
Borte – men ikke glemt
Din (deres) kjærlighet lever
Du (dere) er død, men ikke glemt, om du i grava er gjemt
Dypt i våre hjerter er minnene gjemt, de vil av oss aldri bli glemt
Gleden du (dere) gav skal vi aldri glemme
Enn hvor vi drar vi minnes mor og far
Du (dere) Lever i våre hjerter
Vi glemmer deg (dere) aldri
Vi møtes i minnene

Himmelen – Jesus – Gud
Herren er min hyrde
I Herrens hender
Hjemme i himlen
Hjemme hos Jesus
Alt av nåde
Fred i Jesu navn
Der roser aldri dør
Gud er kjærlighet
Guds fred
Guds løfter – mitt ankerfeste
Jesus dreg båten i land
I troens øyne tindrer lys fra evighetens strande
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
Seil ditt skip i Jesu navn
Seil ditt skip i Jesu havn
Salige er de som dør i Herren
Salig er den som har sitt navn skrevet i Livets bok
Så takker vi her mellom grave, for korsets underfulle gave
Vi møtes der solen aldri går ned

Kjærlighet
Kjærligheten varer evig
Kjærligheten er evig
Evig kjærlighet
Din (deres) kjærlighet lever
Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
Gud er kjærlighet
Ingen som har vært elsket forsvinner
Minnes i kjærlighet
Takk for kjærlighet og varme
Takk for all kjærlighet og omtanke
Tro, håp og kjærlighet
Kjærlig og gavmild var du med dine, minnene lever lyse og fine
Alltid kjærlig god og snill, aldri vi deg glemme vil
Vår kjærlighet er sterkere enn døden

Lengsel
Mitt hjertes lengsel er som hjortens uten vann

Minne
Minnes i kjærlighet
Minnes i takknemlighet
Minnes med glede
Minnene får vi beholde
Minnene er gode, fordi du var god
Vi minnes
Signe minnet
Kjært er minnet
Gode minner
Vakre minner
Du (dere) lever i vårt minne
Vi møtes i minnene
Alltid trofast god og mild
Fred med ditt minne
Fred over minnet
Velsignet være minnet
Velsignet være ditt minne
I en hage av minner, vi møtes hver dag
Dypt i våre hjerter er minnene gjemt, de vil av oss aldri bli glemt
Over døden skinner alle gode minner
Savnet er sårt, men minnene lever (videre)
Takk for alle gode minner – som sol gjennom sorgen skinner
Enn hvor vi drar vi minnes mor og far
Gleden du (dere) gav skal vi aldri glemme
Alltid i våre hjerter
Alltid i våre tanker

Nåde
Frelst av nåde
Alt av nåde

Savn – Sorg
Sårt savnet
Elsket og savnet
Høyt elsket – Sårt savnet
Høyt ønsket – tung å miste
Din ankomst gav oss glede – Din avskjed ga oss sorg
Dypt elsket – Sårt savnet
Vi savner deg (dere)
Vi var så glad i deg (dere)
Roser er av torner brakt
Savnes så inderlig
Savner deg sårt – unner deg fred
Savnet er sårt, men minnene lever (videre)
Savnet er tungt å bære – i våre hjerter vil du (dere) alltid være
Savnet er stort
Vi unner deg kvilen, men savnet blir sårt
Vi unner deg kvilen – men savner deg så
Takk for alle gode minner – som sol gjennom sorgen skinner
Tungt å miste – vondt å forstå
Smerten nå er del av lykken dengang
Sorgen må vi lære å leve med – Gleden skal vi aldri glemme

Takk
Takk
Takk for alt
Takk for alt og farvel
Takk for kjærlighet og varme
Takk for all kjærlighet og omtanke
Takk for all godhet
Takk for alle gode minner – som sol gjennom sorgen skinner
Takk for det du (dere) var for oss
Så takker vi her mellom grave, for korsets underfulle gave
Du (dere) gav oss alt
Ditt lys vil alltid skinne

Tid – Evighet
Alt for kort ble tiden
Hver slutt er en ny begynnelse
Evig kjærlighet
Evig eies kun det tapte
Hva kan eies – når livet er et lån
Ingen som har vært elsket forsvinner
Ingen kjenner dagen før solen går ned
Kjærligheten varer evig
Kjærligheten er evig
Der roser aldri dør
Du (dere) er alltid nær
Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
Nå skal du bo i Herrens hus gjennom alle tider
Vi møtes der solen aldri går ned