Dødsannonse

Det er i dag vanlig med en kunngjøring av dødsfallet i en eller flere aktuelle aviser. Ønsker pårørende at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted.

Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres.

Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene og deltagelse fra personer utenfor den nærmeste familien kan være en god støtte i sorgen. Det er pårørende som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfallet. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt. Byrået er behjelpelig med utforming og oversending av annonsen.

Her er et utvalg av minnord, dikt og vers til dødsannonsen. I livets tyngste stunder blir ord ofte fattige. Men det er nettopp ordene vi tyr til for å søke trøst og styrke. De speiler tankene og følelsene våre i vanskelige tider.

Se symboler litt lengre ned  –  forslag til dødsannonse nederst på siden.

Vers, minneord og dikt til dødsannonsen:

 1. I sorg ved din båre vi sammen står,
  og takker for alt gjennom mange år.
  Dypt i hjertet vi minnene gjemmer,
  og deg min kjære, vi aldri glemmer.
 2. Alltid andres ve og vel.
  Aldri sparte du deg selv.
  En inderlig takk fra dine kjære.
  Din godhet og omsorg
  vi i minnet vil bære.
 3. Alltid kjærlig, god og mild,
  aldri vi deg glemme vil.
 4. Det led mot aften,
  din sol gikk ned.
  Din smerte stilnet og du fikk fred.
 5. Ditt hjerte som slo
  så hardt for oss alle.
  Ditt øye som lyste
  av godhet og varme,
  har stanset og sluknet
  til sorg for oss alle.
  Men hva du har vært
  vil vi aldri glemme.
 6. Jeg gråter fordi du er borte,
  og i glede fordi du har levd.
  Lar tårene renne slik de
  aldri har gjort det.
  Et hjertegodt menneske
  har døden nå krevd.
 7. Ditt liv du alltid bygget
  på kjærlighetens grunn.
  Du tenkte først på andre
  helt til siste stund.
 8. Ditt minne vil alltid leve blant oss.
 9. Du gikk fra oss så
  alt for fort,
  følte ennå du hadde
  så mye du skulle gjort.
 10. Du var oss alle
  så inderlig kjær,
  du gav oss så mye,
  du sto oss så nær.
  Du kjempet så tappert
  – sykdom til tross,
  du gav aldri opp håpet
  – du trøstet oss.
 11. Du kjenner aldri mer den milde, svale vind
  som kom strykende langs fjellet
  og ga glede i ditt sinn.

  Dine skritt finnes ei mer i naturens vakre prakt,
  den bærer deg som et minne
  når du kler deg i dens drakt.

 12. Så lite vi vet når dagen rinner,
  om neste dag mer solen skinner.
  Det ble den siste, og du fikk kveld.
  Vi fikk ei tid til å ta farvel.
 13. Du var så vond å miste.
  Du var så god å ha.
  Men alle gode minner,
  kan ingen fra oss ta.
 14. Døden kom så barskt og brått,
  og førte deg så hastig bort.
 15. Å møtes og skilles er livets gang.
  Å skilles og møtes er håpets sang.
 16. Takk kjære, for alt du var,
  for lys du tente,
  for smil du gav.
  Du sovnet så stille
  i ungdomsvår,
  nu intet ondt
  deg mere når.
 17. Elsket og savnet.
 18. En liten engel til oss kom,
  hilste blott og vendte om.
 19. Et hjerte kan slå,
  et hjerte kan briste.
  En venn kan man ha,
  en venn kan man miste.
  Men i våre hjerter er du gjemt.
  For en som deg blir aldri glemt.
 20. Et strevsom liv har ebbet ut,
  en flittig hånd har dovnet.
  Din arbeidsdag har nå tatt slutt,
  ditt gode hjerte sovnet.
 21. Fra ditt liv så lett vi finner,
  gode, rike, vakre minner.
 22. Fra livet til døden
  er veien så kort,
  vi kan ikke fatte
  at du er gått bort.
 23. Fritt suser trærne
  rundt hjemmet du elsket.
  Farvel nikker blomstene
  du vernet så tro.
  Takk kvitrer fuglene
  som dagen deg hilset.
  Stilt hvisker vinden:
  ”sov i ro”.
 24. Ha takk for hvert smil du gav,
  og hver bønn du bad.
 25. Hjertet som banket for andre,
  for alltid har stilnet av.
  To flittige hender er foldet,
  som aldri tok, men alltid gav.
 26. Hva du led, det ingen kjenner.
  Stille selv du smerten bar,
  smilte dog blant dine venner.
  Takk for alt du for oss var.
 27. Hvil i fred.
 28. Hvil nå, vår kjære.
  Døden du valgte.
  Grensen var nådd.
 29. Høyt elsket, dypt savnet.
 30. Livets sol er gått ned,
  sov nå søtt og hvil i fred.
 31. Minnes deg i all vår tid,
  du var kjærlig, god og blid.
 32. Mot sykdom og smerte
  du kjempet og led.
  Vi savner deg sårt,
  Men unner deg fred.
 33. Nå har du kjempet ut,
  og hviler hjemme hos din Gud.
 34. Stille du vandret tålmodig du led,
  nå er du hjemme hos Jesus i fred.
 35. Størst av alt er kjærligheten.
 36. Så kom dagen og siste timen,
  livets vei til ende var.
  Takk for dager, takk for minner.
  Takk for alt du for oss var.
 37. Så lukker vi deg i våre hjerter inn,
  og gjemmer deg innerst inne.
  Der skal du fredfullt bo i våre sinn
  som et kjært og dyrebart minne.
 38. Sårt er savnet.
 39. Takk for alle gode minner.
  Takk for alt du for meg var.
  Takk, når vi nå avskjed tar.
 40. Takk for din kjærlige omsorg
  for oss alle.
 41. Døden er ikke så skremmende som før.
  Folk jeg var glad i
  har gått foran og kvistet løype.
  De var skogskarer og fjellvante.
  Jeg finner nok frem.
 42. La ankret falle, jeg er i havn.
 43. Vi unner deg hvilen,
  men savner deg så.
  Takk for all kjærlighet
  du lot oss få.
 44. Vi vil savne deg.Forslag til oppsett:

Symboler

Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel blomst eller fredsdue, eller symbolet til et livssyn eller organisasjon som avdøde hadde tilhørighet til. Nedenfor finner du en del symboler som er benyttet, nøytrale symboler, samt symboler tilknyttet enkelte religioner, livssyn og organisasjoner.

Kors, latinsk
Det mest vanlig brukte kristne symbol. Korset tilkjennegir gjerne at vedkommende hadde et forhold til kristen tro, og at familien ønsker kirkens ritualer ved begravelsen.

Kors, åpent

Kors, gotisk

Kors + R.I.P.
Brukes når avdøde tilhørte den katolske kirke.
Dette står for ”requiescat in pace” som er latin og betyr ”måtte han/hun hvile i fred”.

Blomst
Nøytralt uttrykk for sorg.

Ny blomst
Nøytralt uttrykk for sorg.

Fredsduen
Et ønske om fred.

Hjerte
Uttrykk for kjærlighet og sorg.

Livssirkelen
Brukes for å symbolisere evigheten.

Tro, håp og kjærlighet
Velges ofte når den døde er barn.

Human-Etisk Forbund
Velges for medlemmer av Human-Etisk Forbund. Brukes også der man vil understreke at vedkommende ikke hadde noen religiøs tro.

Davidsstjernen
Det jødiske symbolet. Brukes av medlemmer av Det Mosaiske Trossamfunn.

Islam
Brukes av muslimer.

Tempelkorset
Brukes der avdøde var medlem av Den Norske Frimurerorden.

Kors, gresk-ortodoks
Brukes for personer med tilknytning til Den gresk-ortodokse kirke.

Kors, forenklet russisk
Den skrå tverrbjelken som peker oppover, symboliserer den angrende røveren som ifølge evangeliet ble korsfestet på Jesu høyre side, og som fikk være med til himmelen. Brukes av ortodokse kristne.