Symboler

Symboler i dødsannonser
Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel blomst eller fredsdue, eller symbolet til et livssyn eller organisasjon som avdøde hadde tilhørighet til.

Nedenfor finner du en del symboler som er benyttet, nøytrale symboler, samt symboler tilknyttet enkelte religioner, livssyn og organisasjoner.

Kors, latinsk
Det mest vanlig brukte kristne symbol. Korset tilkjennegir gjerne at vedkommende hadde et forhold til kristen tro, og at familien ønsker kirkens ritualer ved begravelsen.
 

 

 

Kors, åpent

 

 

Kors, gotisk

 

 

Kors + R.I.P.
Brukes når avdøde tilhørte den katolske kirke.
Dette står for ”requiescat in pace” som er latin og betyr ”måtte han/hun hvile i fred”.

 

 

Blomst
Nøytralt uttrykk for sorg.

 

 

Ny blomst
Nøytralt uttrykk for sorg.

 

 

Fredsduen
Et ønske om fred.

 

 

Hjerte
Uttrykk for kjærlighet og sorg.

 

 

Livssirkelen
Brukes for å symbolisere evigheten.

 

 

Tro, håp og kjærlighet
Velges ofte når den døde er et barn.

 

 

Human-Etisk Forbund
Velges for medlemmer av Human-Etisk Forbund. Brukes også der man vil understreke at vedkommende ikke hadde noen religiøs tro.

 

 

Islam
Brukes av muslimer.

 

 

Davidsstjernen
Det jødiske symbolet. Brukes av medlemmer av Det Mosaiske Trossamfunn.

 

 

Tempelkorset
Brukes der avdøde var medlem av Den Norske Frimurerorden.

 

 

Kors, gresk-ortodoks
Brukes for personer med tilknytning ti Den gresk-ortodokse kirke.

 

 

Kors, forenklet russisk
Den skrå tverrbjelken som peker oppover, symboliserer den angrende røveren som ifølge evangeliet ble korsfestet på Jesu høyre side, og som fikk være med til himmelen. Brukes av ortodokse kristne.

 

 

Tysfjord Blomster og Begravelsesbyrå | 8275 Storjord i Tysfjord
Mob. 995 02 717  /  970 61 725  | Tel. 75 77 31 85  /  75 77 17 09 | Fax. 75 77 31 81
E-post: post@tbob.no  - Web: www.tbob.no